• Ik zou graag eens exact, en liefst tot op de eurocent, willen weten wat er overblijft van een loonverhoging.
  • Ontvang ik een correct nettoloon?
  • Word ik niet te weinig afgehouden?
  • Zijn mijn gezinslasten in rekening gebracht?
  • Heb ik recht op een werkbonus voor lagere lonen?
  • Wat verdien ik netto als ik bijklus, idem wanneer ik in pensioen ben?
  • Mijn zoon/dochter is jobstudent. Hoeveel mag hij/zij verdienen om nog ten laste te zijn? (Indien men te veel verdient, word je fiscaal afgestraft voor een heel jaar. Bovendien ontvang je een periode geen kinderbijslag.)
  • Hoe werkt de bedrijfsvoorheffing eigenlijk?