Fiscale mythes2020-09-22T11:22:11+02:00

Fiscale mythes

Er bestaan in de fiscaliteit heel wat mythes. Op deze pagina probeer ik op regelmatige basis bepaalde van die mythes te ontkrachten of te verduidelijken.

“Bij een korting op RSZ (werkbonus) denkt men dat die korting netto wordt doorgerekend in het nettoloon”. Klopt dit?

By |

Men denkt onterecht dat men niet betaalde of verminderde RSZ als een extra netto-inkomen mag beschouwen. Door geen of beperkte RSZ te betalen verhoogt immers het belastbaar inkomen en dan merkt men dat deze verhoging zal worden belast aan de [meer lezen]

Ik begrijp niet goed waarom ik nog belastingen moet bijbetalen als ik 3 of 4 kinderen ten laste heb.

By |

Een voorbeeld: je zoon of dochter begint te werken in de laatste maanden van het jaar nadat de studies zijn beëindigd. De periode daarvoor heb je steeds een korting genoten via de bedrijfsvoorheffing door bijvoorbeeld 4 kinderen ten laste. Op [meer lezen]

“Ontslagvergoedingen worden heel zwaar belast…”

By |

Alle vergoedingen ten gevolge van een sluiting of individueel ontslag worden belast aan de gemiddelde aanslagvoet van het vorige (normale) jaar. Dus in principe betaalt men op deze vergoedingen niet méér belastingen dan indien men zou gewerkt hebben en staan [meer lezen]

Je bent beter af met één halftijdse job dan met twee daar deze zwaar belast worden.

By |

Men verwart hier duidelijk de bedrijfsvoorheffing met de eindbelasting. In de praktijk worden de werknemers die twee (halftijdse) jobs hebben veel te weinig bedrijfsvoorheffing afgehouden. Daar alle inkomens gezamenlijk worden belast (per belastingplichtige) resulteert dit uiteraard in een hogere afrekening [meer lezen]

Overuren brengen in “het zwart” meer op dan officieel gepresteerde uren mét overloon.

By |

Op de eerste 180 (behalve horeca (360) en bouw (180) gepresteerde overuren (met toeslag) is er een belastingvermindering van toepassing waardoor het totaal nettobedrag/uur zelfs een stuk hoger is dan het bruto-basisuurloon. Voor een werknemer: Bij een overloon van 20 [meer lezen]

“Door een opslag of gezamenlijk belastbare premie kan ik in een hogere belastingschijf komen en er niets aan overhouden of nog erger: ik heb netto minder dan voorheen…”​ Concreet: is het dus mogelijk om bruto méér en netto minder over te houden doordat je in een hogere schijf komt?

By |

Op maandbasis: Ja, door net in een ander barema te komen (schijfjes van telkens € 15) en dus kan men door € 1 verhoging plots € 7 netto minder overhouden.​ Op jaarbasis: Uiteraard niet, bedrijfsvoorheffing is enkel maar een voorschot [meer lezen]

Ga naar de bovenkant