Veel mensen denken aan gemiddelden bij de vraag hoe een loonsverhoging wordt afgehouden. Hieronder een fiscaaltechnische berekening van wat er exact overblijft van bruto 100 euro (mediaan inkomen). Conclusie: een loonsverhoging wordt net hetzelfde belast als uw eindejaarspremie.