voorbeeld-ff-beroepskosten-taxshift

Stijging forfaitaire beroepskosten zorgt voor extra nettoloon. Een voorbeeld.