Op maandbasis: Ja, door net in een ander barema te komen (schijfjes van telkens € 15) en dus kan men door € 1 verhoging plots € 7 netto minder overhouden.​

Op jaarbasis: Uiteraard niet, bedrijfsvoorheffing is enkel maar een voorschot op het te betalen belastingbedrag en dat wordt volledig afgetrokken van het te betalen bedrag op jaarbasis. ​

Conclusie: Een hoger belastbaar inkomen (uit beroepsinkomsten) resulteert altijd in extra belastingen maar ook in een hoger resterend nettoloon. Dat maakt dat er mensen zijn die een opslag weigeren. Enkele voorbeelden worden hierna besproken.​ (een hoger belastbaar inkomen kan wel invloed hebben op sociale tegemoetkomingen)

Opmerking: dit is niet altijd het geval bij vervangingsinkomsten (inkomensval of pensioenval, deze laatste reeds meermaals in het nieuws geweest), maar dat heeft niets te maken met een “hogere schijf”.