Men verwart hier duidelijk de bedrijfsvoorheffing met de eindbelasting. In de praktijk worden de werknemers die twee (halftijdse) jobs hebben veel te weinig bedrijfsvoorheffing afgehouden. Daar alle inkomens gezamenlijk worden belast (per belastingplichtige) resulteert dit uiteraard in een hogere afrekening en moet dus meestal fors worden bijbetaald wanneer het aanslagbiljet in de bus valt. ​Daar komt nog bij dat dikwijls de gezinslasten kenbaar worden gemaakt bij beide werkgevers,
met als gevolg dat er nog amper bedrijfsvoorheffing wordt betaald bij bepaalde inkomsten.