Alle vergoedingen ten gevolge van een sluiting of individueel ontslag worden belast aan de gemiddelde aanslagvoet van het vorige (normale) jaar. Dus in principe betaalt men op deze vergoedingen niet méér belastingen dan indien men zou gewerkt hebben en staan dus volledig los van wat men voor het overige (normale inkomsten) in het ontslagjaar zou verdienen.

Conclusie: indien men een ontslagvergoeding ontvangt of men wordt gewoon verder betaald na een ontslag (inschakelingsvergoeding) en men gaat direct aan de slag bij een nieuwe werkgever, hebben die inkomsten niets met elkaar gemeen en heeft men dus een dubbel loon, dat onafhankelijk van elkaar wordt belast.
Doch is er door de staatshervorming een ernstig neveneffect: het bepalen van de gemiddelde aanslagvoet wordt vanaf inkomsten 2016 anders berekend. De belastingverminderingen die overgeheveld zijn naar de gewesten zullen dan niet meer meetellen in het bepalen van de gemiddelde aanslagvoet. Deze blijft immers federaal. Dit kan aardig wat verlies betekenen.