Over Koenraad Tranchet

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Koenraad Tranchet has created 14 blog entries.

Overuren brengen in “het zwart” meer op dan officieel gepresteerde uren mét overloon.

Op de eerste 180 (behalve horeca (360) en bouw (180) gepresteerde overuren (met toeslag) is er een belastingvermindering van toepassing waardoor het totaal nettobedrag/uur zelfs een stuk hoger is dan het bruto-basisuurloon. Voor een werknemer: Bij een overloon van 20 %: een belastingvermindering van 66,81 % op de berekeningsgrondslag. Bij een overloon van 50 of 100 %: een belastingvermindering van 57,75 % op de berekeningsgrondslag. Voor een werkgever: Overuren aan 20 %: 32,19 % op de berekeningsgrondslag. Overuren aan 50 of 100%: 41,25 % op de berekeningsgrondslag.

Door |2020-01-07T16:51:38+01:0007/01/20|Fiscale mythes|

“Door een opslag of gezamenlijk belastbare premie kan ik in een hogere belastingschijf komen en er niets aan overhouden of nog erger: ik heb netto minder dan voorheen…”​ Concreet: is het dus mogelijk om bruto méér en netto minder over te houden doordat je in een hogere schijf komt?

Op maandbasis: Ja, door net in een ander barema te komen (schijfjes van telkens € 15) en dus kan men door € 1 verhoging plots € 7 netto minder overhouden.​ Op jaarbasis: Uiteraard niet, bedrijfsvoorheffing is enkel maar een voorschot op het te betalen belastingbedrag en dat wordt volledig afgetrokken van het te betalen bedrag op jaarbasis. ​ Conclusie: Een hoger belastbaar inkomen (uit beroepsinkomsten) resulteert altijd in extra belastingen maar ook in een hoger resterend nettoloon. Dat maakt dat er mensen zijn die een opslag weigeren. Enkele voorbeelden worden hierna besproken.​ (een hoger belastbaar inkomen kan wel invloed hebben op sociale tegemoetkomingen) Opmerking: dit is niet altijd het geval bij vervangingsinkomsten (inkomensval of pensioenval, deze laatste reeds meermaals in het nieuws geweest), maar dat heeft niets te maken met een “hogere schijf”.

Door |2020-01-07T16:48:48+01:0007/01/20|Fiscale mythes|

“Vanaf een bepaald aantal kinderen betaalt men geen belastingen …”

Dit is geenszins absoluut. Dat zou immers betekenen dat er discriminatie zou zijn tussen mensen die bv. € 30.000 (netto-belastbaar) verdienen en anderen met bv. € 100.000. ​ De eerste met € 30.000 is met zes kinderen ten laste inderdaad vrijgesteld. De tweede zal op alles boven de € 33.700 (inkomsten 2018) belastingen betalen aan 45 % en zelfs het grootste deel aan 50 % (vanaf 39.660 euro belastbaar inkomen). De belastingvrije som begint dus vanaf de eerste euro die men verdient en loopt op tot de bovengrens van de basisvrijstelling + verhoogde vrijstellingen voor kinderen of eventueel andere personen ten laste. Deze is dus voor iedereen met dezelfde gezinslast gelijk en dit ongeacht het inkomen. Een iets hogere basisvrijstelling is voorzien voor lagere inkomsten maar dat laatste heeft niets te maken met gezinslasten. Alles boven die totale vrijstelling betaalt men dus belastingen volgens de schijven die van toepassing [meer lezen]

Door |2020-01-07T16:23:14+01:0007/01/20|Fiscale mythes|

Perceptieprobleem: taxshift doet het nettoloon vanaf januari 2018 opnieuw stijgen maar men krijgt het niet verkocht aan Jan Modaal

Begin 2018 treedt er een nieuwe fase in van de taxshift. De pers heeft hier reeds uitvoerig over geschreven maar zelden of nooit komt men tot een algemene analyse hoe ons belastingsysteem in elkaar steekt en hoe je de aanpassingen omwille van de taxshift moet interpreteren. Nog sterker: de stijging van het nettoloon wordt op sociale media en door bepaalde oppositiepartijen dikwijls afgedaan als “nonsens” of “een terugbetaling in het aanslagbiljet”. Heeft dit te maken met een doelbewuste misleiding, indoctrinatie, onwetendheid, of is het een combinatie van dit alles? Een analyse dringt zich op. Vooreerst een woordje uitleg hoe ons fiscaal stelsel werkt. Er zijn, tot en met de inkomsten van 2017, vijf belastingschijven: 25, 30, 40, 45 en 50 procent. Iedere schijf wordt apart belast. Dat lost meteen ook het wijdverspreide misverstand op dat je door in een hogere schijf te vallen minder zou overhouden. Dat kan uiteraard niet [meer lezen]

Door |2020-01-02T20:25:12+01:0002/01/20|Mijn opinie|
Ga naar de bovenkant